MUD - Museernes Udgravningsdata

Startside  

MUD-GIS

En samlet GIS løsning til de arkæologiske museer i Danmark er et nødvendigt skridt i retning af en fremtidssikret opbevaring af vores elektroniske udgravningsdata. På dette sted vil vi løbende informere om arbejdet med MUD-GIS'en.

Vi har fået lavet en kravsspecifikation, hvortil der er knyttet nogle uddybende spørgsmål fra tilbudsgiver og kommentarer til de uddybende spørgsmål. Desuden er der blevet udarbejdet ét tilbud.

I øjeblikket er vi ved at undersøge mulighederne for at finansiere GIS-modulet, og det ser ikke godt ud på den front...

-til gengæld har vi fået KUS til at indarbejde vores kravspecifikation i SARA, således at vi muligvis får GIS understøttelse fra den side. Intet er dog sikkert endnu mht. form og funktionalitet!

 
    MUD-GIS
MUD bestyrelsen har udarbejdet et sæt kravspecifikationer til GIS-modulet, den seneste version kan downloades her (klik)

Uddybende spørgsmål fra COWI (klik)

Svar på spørgsmål (klik)
MUD har fået fremstillet en informationsfolder om MUD-GIS som kan downloades her i to versioner:

MUD-GIS folder i folderformat
MUD-GIS folder i løsbladsformat