MUD - Museernes Udgravningsdata

Startside
_______________

Tips, tricks, FAQ, downloads...

Link til fillisting: Alle filer

Her forefindes adgang til diverse hjælp til arbejdet med indtastning i MUD, lister m.v.

Mht. FAQ's er de at finde i Forum.

Downloads med afgørende nyt er markerede med grøn baggrund.

Qgis

Til de der er ved at skifte til Qgis, er der på CAA hjemmesiden publiceret en basisvejledning til hvordan man får gravningshverdagen til at fungere med Qgis, og hvor hvor de mere basale funktioner man kender fra MapInfo forefindes i Qgis: https://dk.caa-international.org/links/

Redskaber

Digitalisering af indmålingsfiler

MapDigi (MapInfo)
Peter Horsbøl Møller ved Preciecely har været så venlig at tilpasse koden, således at den nu fungerer under MapInfo 2021. Den er i den sammenhæng flyttet fra "Legacy" ribbonet  til "Table" (oversæt selv til dansk).


Den kan hentes i MapInfo marketplace, hvorfra du kan installere applikationen direkte.
Alternativt kan der hentes en pakke via deres website. Download til manuel installation forefindes øverst til højre på siden:  http://mapinfomarketplace.precisely.com. Husk at få både applikation og ikon med over til dit foretrukne sted!

Koden ligger endeligt også åben på GitHub: https://github.com/PeterHorsbollMoller/mbMapDigi
FeltTegn (Qgis)

Under Qgis kan man anvende FeltTegn plugin'et, som David Stott fra ArkæologiskIT Moesgaard venligt har skruet sammen. 
Appplikationen installeres via "Plugins" menuen.

Også denne kode ligger på GitHub: https://github.com/archaeodav/felttegn

Import af DIME og andre listeformede data

Med dette redskab kan man klargøre gamle listedata til import i MUD. Der er datavalidering på de relevante felter, således at man ikke løber ind i for mange MUD fejlmeldinger under importen. Det kan dog STADIG tage flere tilløb at få importen til at lykkedes...

Importskabelon til fundlister > Download importlisten

OBM værktøjssæt til Map Info

OBM's digitaliseringsværktøjer og vejledninger til transformation af data fra GPS til MapInfo. Herunder ArkDigi > Download digitaliseringsværktøj

Sammenknytning af MUD og MapInfo data

Vejledning i sammenknytning af MUD-data med MapInfo-data > Hent vejledning i sammenknytning 

AutoHotkey. Automatisering af MUD

AutoHotkey: SKM og OBM´s automatiseringsredskaber og vejledninger > AutohotkeyMUD inkl avancerede funktioner

13/2 2024: I den aktuelle version af Autohotkey er der rettet er par småting, men vigtigst af alt er at det nu er muligt at hente data over fra en Qgis tabel med modulet "QgisDatahent" som Kaj har udviklet!

1/2 2022: Der er kommet en "Søg og erstat" funktion til i det avancerede modul, samt fejlrettelser til multitoprettelse af anlæg og fund, samt til foto. Søg og erstat kan anvendes til at rette data i Note feltet. Den er testet med gamle windows 7 maskiner helt op til nyere windows 11 udstyr.

7/3 2023: Der er kommet en "Søg og erstat" funktion til i det avancerede modul, samt fejlrettelser til vejledningen.

Euref89 tjek til MapInfo

Hent Haderslev Museums redskab til check af korrekt Projektion (EUref89) > Download Projektionsværktøj

Lister

Download/se Middelalderarkæologisk Netværks anbefalinger til MUD > Hent anbefalingerne
Download Excel-ark med stamtabel for anlægstyper (MUDs) > Hent anlægstypetabel Under redigering
Download Excel-ark med stamtabel for fundtyper > Hent fundtypetabel Under redigering
Download Excel-ark med dateringskoder (Fund&Fortidsminders) >Hent dateringskodetabel Under redigering
Download liste over indberettede fejl og mangler fra testperioden > Liste over fejl

Om materialet på siden

Redskaber og listers funktion er ofte betingede af at intet ændrer sig i MUD, og at disse fungerer kan derfor ikke garanteres. Men send lige en melding til bestyrelsen hvis der skulle være problemer!